top of page

:نوشته بر مزار کوروش کبیر

.ای مردم، منم کوروش که برای پارسیان شهنشاهی برپا کردم و شاه آسیا شدم پس بر این آرامگاه کوچک من حسادت ورزی مکن

:وصیت داریوش کبیر

.یزدان پاک: این کشور را از سه چیز محفوظ نگه دار: دشمن، خشکسالی و دروغ

کتیبه‌ای فوق‌العاده مهم اما کمتر شناخته شده از کوروش بزرگ متن کتیبه: "کوروش، پادشاه جهان ، پادشاه انشان، پسر کمبوجیه. خدایان بزرگ همه زمین‌ها را به دست من تحویل دادند و من، این سرزمین‌ را در آرامش و صلح قرار دادم" ‏قدمت : بیش از ۲۵۰۰ سال سال کشف: ۱۹۲۳ میلادی شکل کتیبه: آجرنوشته/ استامپی محل کشف: شهر باستانی اور، عراق کنونی زبان کتیبه: بابلی متاخر محل نگهداری: موزه‌ ی بریتانیا
کتیبه‌ای فوق‌العاده مهم اما کمتر شناخته شده از کوروش بزرگ.2.png
کتیبه‌ای فوق‌العاده مهم اما کمتر شناخته شده از کوروش بزرگ.2.png

.......................گزیده ای از سخنرانی ها و مصاحبه های شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی

.......................گزیده ای از سخنرانی ها و مصاحبه های شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی
Search video...
چنته هر کسی که خالی باشد بالاخره معلوم میشود
00:52
Play Video
قدرت من ناشی از قدرت شماست
00:59
Play Video
منتخب  مصاحبه ها و سخنرانی های شاهنشاه آریامهر
27:30
Play Video
bottom of page