top of page
Iran Arsa
Iran Revolution
‏                     
دیباچه ( مرامنامه )

ایران-آرسا،  بر این باور است که سرنگونی جمهوری اسلامی، تنها با گذر از تفکر  تاریک مذهبی و به ویژه اسلامی امکان پذیر است

هر حرکتی چه اجتماعی ، چه سیاسی ، چه اقتصادی ،  نخست از اندیشه بر میخیزد٬
از خرد
رستاخیز ایران، بازگشت به هویت و اصلیت ایرانی است

در این راستا ایران-آرسا کماکان کوشاست ، چون آگاهی یکی از اصولی ترین سلاح‌ های موجود است
آینده روشن ایران،  از سکولاریسم (جدایی مذهب از سیاست)، دموکراسی (حکومت مردم ،بر مردم و برای مردم)، و فرهنگ ایران پادشاهی می‌گذرد٬

تا با کمک یکدیگر بتوانیم دوباره ایران شکوهمندی را بسازیم
جاوید شاه - پاینده ایران
پادشاه ( نگهبان اشا )
Iran

راه در جهان یکی است  و  آن راه راستی است

در اندیشه ایرانی بویژه اندیشه زرتشت هیچ چیز الهی نیست. همه چیز زمینی ست و برای زندگی بهتر انسان

 

:آرمانی برای رستاخیز

انقلاب و هر تحول بنیادین احتیاج به‌ یک تفکر مشترک و یک آرمان مشترک دارد
برای آزادی ایران از سلطه اسلام، تنها آرمانی که می‌تواند ،‌تمام قد، در مقابل تفکر مذهبی و مافیایی رژيم آخوندی بايستد

ایران گرایی و بازگشت به
هويت ايرانی است‌
در ایران گرائی هم دموکراسی نهفته است‌

هم سکولاريسم، هم عرق ملی و ملی گرایی و خصوصآ انديشه و آرمان
پادشاهی‌ اصيل ايرانی
ملت ايران در مقابل امت اسلام، منافع ملی، در مقابل منافع جهان شمول اسلامی، آزادی بيان و حقوق برابر، جايگاه زنان‌ و عدم تبعیض، بر گرفته از تاریخ ايرانی قبل از حمله‌ وحوش اسلامی، در مقابل قوانین اسلامی و شریعت
شرافت و کرامت ‌انسانی برگرفته از کتيبه کوروش،  در مقابل ذلت و فرومایگی احکام‌ اسلامی
نظام پادشاهی در مقابل نظام سلطان پرور اسلامی
تنها چنین آرمانی می‌تواند

پيمان ملی را شکل دهد
جاوید شاه  پاینده ایران
جاوید_رضاشاه_دوم

All Article`s
King Reza Pahlvi.png
Shah.JPG
Iran

ژئوپلیتیک ایران و اهمیت آن

ایران توسط همسایگانش ، هم گذرگاهی در محور فتح جغرافیایی

 ,هم یک *کریدور* تهاجم 

,هم راهی در مسیر تجاری

.هم پلی به شمال و یا دسترسی به اقیانوس هند دیده می‌شود 

 

١- چین از دوران باستان ایران را بخشی ضروری برای ساخت جاده ابریشم معروف خود و به طور

.‏غیر مستقیم سکویی برای گسترش نفوذ اروپا - آسیایی خود پنداشته 

استراتژیست های چینی درباره نقش محوری ایران در پروژه فناوری پیشرفته خود یعنی «یک کمربند، یک جاده» اشتباه نکردند 

«بسیاری از کشورها در این پروژه مهم هستند، اما ایران در این جریان نقش مرکزی و اصلی دارد»

٢-برای روس ها، ایران همیشه دروازه طبیعی به سوی دریاهای گرم بوده است

 از کاترین دوم تزاری تا رهبران کنونی، همه کسانی که سرنوشت روسیه را هدایت کرده‌اند، به این واقعیت ژئوپلیتیکی دائماً واقف بودند و هستند 

 روسیه برای خروج از انزوای قاره‌ای خود و دسترسی به اقیانوس‌ها راه دیگری جز عبور از ایران ندارد» 

برای تضمین عظمت ژئوپلیتیک روسیه و گسترش نفوذ آن در خاورمیانه سلطه بر ایران ضروری است

 

٣- قدرت‌های فرامنطقه‌ای غرب، اروپا و آمریکای شمالی، ایران را از زاویه‌ای متفاوت می‌بینند

آنها معمولاً نقشی به عنوان یک مهره شطرنج در تعادل جهان و اقتصاد خود، برای ایران قائل هستند

00:00 / 02:55
iran arsa
افتاده درختی که به خود میبالید
از داغ تبر به خاک خود مینالید
گفتم چه کسی به ریشه ات زد؟
گفتا آنکس که به زیر سایه ام میخوابید 
محمد رضا شاهنشاه آریامهر .jpeg
نسلی عاشقت شد که تو را هرگز ندید
شاهنشاه آریامهر روحت شاد 
Iran.jpg
bottom of page